Lån og stipend

Du søker om lån/stipend via nettsidene til Lånekassen.

All nødvendig informasjon om hvordan du søker om lån/stipend finnes på nettsidene til Lånekassa.

Kontaktperson for lån og stipend på RVS er rådgiverne.

Husk å søke om utstyrsstipend! Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr.