Dagslån lærebok

  • Dersom du av en eller annen grunn trenger å låne et ekstra eksemplar av læreboka.
  • Biblioteket har bare 1 eksemplar av hver bok til utlån på dagslån.
  • Dagslånseksemplaret må leveres tilbake samme dag.