Lærebokutlån

Gratis utlån

Som elev får du låne lærebøkene gratis gjennom hele skoleåret. Bøkene får du utdelt ved skolestart. De skal behandles pent, og leveres tilbake ved skoleårets slutt. Du står ansvarlig for å erstatte tapte eller ødelagte bøker.

Lydstøtte til lærebøkene

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan få tilgang til lydressurser av de fleste lærebøkene sine ved at skolen melder inn eleven hos Statped. Behovet meldes til kontaktlæreren og/eller rådgiveren, og så er det skolebibliotekaren som oppretter eleven som låner og skaffer tilgang til ressursene. Det er gratis å bruke slike lydressurser. Les mer her (hyperlink): https://www.nlb.no/bli-laner/hvem-kan-laane

Hvis læreboka blir borte

  • Blir ei lærebok borte i løpet av skoleåret, meld fra til biblioteket.
  • Sjekk i klassen om noen kan ha fått feil bok.
  • Bøker som lærere og renholdere finner i klasserom og korridorer, leveres til biblioteket.
  • Biblioteket har en "hittegods-hylle" med gjenglemte lærebøker som er funnet rundt på skolen. Savner du ei lærebok, så se etter den der!
  • Dersom boka ikke dukker opp i løpet av 2 uker, ta kontakt med skolebibliotekaren for å låne ny bok.
  • Når alle skolebøkene blir levert før sommeren, hender det at tapte bøker dukker opp igjen.

Erstatningskrav

Bøker som ikke dukker opp igjen innen siste skoledag, må erstattes.

Se forøvrig reglementet for utlån av lærebøker.