Helsesykepleier

Samtaler med helsesykepleier er et gratis lavterskeltilbud til alle elever ved Rælingen videregående skole. Målet er å gi elevene kunnskap og støtte til bedre helse og livskvalitet, og å forebygge problemer. Helsesykepleier har taushetsplikt, men samarbeider ofte med skolen dersom eleven samtykker til det. Ved opplysninger om fare for liv og helse har helsesykepleier opplysningsplikt.

Helsesykepleier er ikke et alternativ til fastlegen. Hvis du er syk, må du kontakte fastlegen.

Du kan sende en sms for å avtale tid, eller banke på døra og se om det er ledig.

 

Helsesykepleier kan blant annet hjelpe deg dersom:

 • Du opplever at hverdagen er tung og vanskelig
 • Du opplever konflikter med dine nærmeste
 • Du opplever stress og press
 • Du har et vanskelig forhold til mat/kropp/trening
 • Du ønsker å snakke om din seksuelle identitet
 • Du trenger prevensjon, prevensjonsveiledning eller graviditetstest
 • Du vil teste deg for klamydia og gonorè
 • Du ønsker hjelp til å håndtere rusproblemer

 

Nyttige telefonnummer og nettadresser:

 • Hjelpetelefonen: 116 123 - mental Helses telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Døgnåpen telefon. Nettsider: sidetmedord.no
 • sexogsamfunn.no - nettside med informasjon om seksuell helse, telefontid og chattetjeneste
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 -gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Døgnåpen telefon. Nettsider: 116111.no