IKT-avdelingen

På kontoret midt i 3. etasje får elever og ansatte hjelp til det meste som har med IKT å gjøre.

Systemansvarlig er Morten Schulte.

Staben på IKT-avdelingen består i tillegg av to IKT-lærlinger, som gjennomfører to års læretid på skolen.

Hva kan vi bidra med?

IKT-avdelingen hjelper til med de fleste data- og pc-problemer som måtte dukke opp - noen ganger med praktisk hjelp, noen ganger med gode råd.

Du kan også få hjelp til å laste ned programvare til skolebruk - men prøv først å klare det selv.

Avdelingen har også ansvar for drifting av skolens datanett.

Nedlasting av programvare

Programvare til nedlasting finner du på nettsiden AFK wiki. Her finner du også mange gode råd til selvhjelp!