Skolekantina

Skolekantina i 1. etg. er åpen alle skoledager kl 08.30 - 13:30.

Varmrett serveres mandager og onsdager kl 11:00 - 13:00.

Du kan få kjøpt mat med glutenfritt brød - hvis du melder fra dagen før!

 

Kantina drives av ISS Catering.

Daglig leder er Hai Hua Shan.

Kontaktperson i skoleledelsen er administrativ leder Solvår Lenes.