Miljøarbeidere

Skolens miljøarbeidere er Abdu, Kristian og Ann-Therese.

Miljøarbeiderne har base på miljøarbeiderkontoret - rom 3084 i 3. etasje.

Jobben deres er å følge opp enkeltelever og arbeide med skolemiljøet. Miljøarbeiderne jobber tett med rådgiverne, helsesøster, avdelingslederne og kontaktlærerne, og elever kan også selv ta direkte kontakt med dem.