Karriereveiledning

Hensikten med veiledningen er å hjelpe deg som elev til å få økt handlingskompetanse når det gjelder å ta egne karrierevalg.

Vi ønsker at du skal få et mer bevisst forhold til hvor viktig det er å ha en plan for utdanningen din. Vi ønsker også at du får et bevisst forhold til hvor viktig skolen er i denne planen.

  • Hva har du tenkt å bli?
  • Hva slags jobb kan du tenke deg?

Å velge riktig

Disse og mange andre spørsmål er du sikkert blitt stilt de siste årene. Å velge riktig utdanning eller å finne ut hva slags jobb en selv passer til er ingen enkel prosess

Det er ingen andre enn du selv som kan finne ut hva som er riktig valg, men andre kan hjelpe deg med nødvendige opplysninger. Her er en modell som viser hvilke momenter som hører med, enten du tenker over dem bevisst eller ubevisst når man skal ta et valg.

  • Å kjenne seg selv
  • Å kjenne mulighetene
  • Å bestemme seg

Gruppeveiledning og enkeltvis

På Vg1 legger vi hovedvekten på gruppeveiledning av elevene, men vi vil også søke å ivareta elever med individuelle behov for veiledning ut over dette.

På Vg2 og Vg3 gir vi informasjon i klasser, men hovedvekten legges på veiledning av enkeltelever. Elevene kan enten oppsøke rådgiverne direkte eller bestille tid for veiledning.