Rådgiverne

Skolens rådgivere er personlige og faglige veiledere for elevene.

Skolen har to rådgivere,  Dagfinn Rustad og Arma Trbonja. De har kontor i 3. etasje.

Hovedoppgavene deres er:

  • Gi rettledning og råd ved valg av utdanningsprogram, programområder og fag.
  • Formidle studie- og yrkesorientering i grupper og individuelt.
  • Søke å hjelpe elever som måtte ha personlige og sosiale vansker.

Rådgiverne samarbeider med skolens øvrige personale, foreldre/foresatte og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

Kontaktperson

Arma Trbonja

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Arma.Trbonja@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835318, 40615197