Sosialpedagogisk rådgivning

En viktig del av arbeidet til rådgiverne, er å finne frem til elever som har en sykdom eller andre vansker som det bør tas hensyn til i undervisningen og til prøver og eksamener.

Det kan være syn -, hørsel-, bevegelsesvansker, allergi, astma, diabetes, epilepsi, psykiske problemer, lese- og skrivevansker, etc.

Rådgiver vil samarbeide med deg og eventuelt foresatte, PPT og andre for å legge forholdene best mulig til rette.

Rådgiver har oppgaver som følges opp over hele året og oppgaver som er mer tidsbestemt.

Rådgiver deltar på ukentlige møter i TO-teamet der enkeltelevers situasjon tas opp

 

Kontaktperson

Arma Trbonja

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Arma.Trbonja@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835318, 40615197