Lån og stipend

Du søker om lån/stipend via nettsidene til Lånekassen.

All nødvendig informasjon om hvordan du søker om lån/stipend finnes på nettsidene til Lånekassa.

Kontaktperson for lån og stipend på RVS er rådgiverne.

Husk å søke om utstyrsstipend! Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr.

Kontaktperson

2010 Pål Are Strandvik

Pål Are Strandvik

Karriereveileder.

E-post Pal.Are.Strandvik@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835329, 40477629