Skolefoto

Skolefotograferingen på RVS utføres av Ariel foto.

Portretter og klassebilder tas ved begynnelsen av hvert skoleår.

Elevbildene brukes

  • i skolekatalogen - Rælingen videregåendes "fjesbok"
  • i elektroniske klasselister til lærerne
  • på skolekortet

Etter den årlige elevfotograferingen får hver elev tilbud om å kjøpe bilder.

Alle elever får et bestillingsnummer, og kan logge seg inn på Ariel for å bestille bilder og/eller skolekatalog.

Kontaktperson på skolen for skolefotograferingen er assisterende rektor Hanne Fostvedt.