Skolekort

Ta utskrifter og kopiere på skolen? Betale på skolebussen? Låne skolebøker? Da trenger du kort.

Skolekort, reisekort og mobiltelefon har delvis overlappende funksjoner.

Skolekortet

Skolekortet er ditt bevis for at du går på skolen. Kortet brukes også når du skal ta utskrifter eller kopiere på skolen, og når du låner skolebøker og annet på biblioteket.

Alle elever som har begynt på skolen de siste to årene, har fått disse nye skolekortene. Noen av vg3-elevene har bare de gamle skolekortene, og må ha en spesiell ordning.

Reisekortet

Ca. 2/3 av elevene har rett til gratis skoleskyss, og har da fått reisekort. Dette reisekortet kan også brukes når du skal bruke skrivere og kopimaskiner på skolen. Det gjelder også vg3-elevene som har reisekort.

Antennechip

De vg3-elevene som ikke har reisekort, kan få en spesiell antenne-chip til å klistre på skolekortet sitt for å tatt utskrifter og kopiere.

Ta i så fall kontakt med systemansvarlig Morten Schulte eller skolebibliotekar Hege Lyng.

Mobiltelefon og diverse kort

Mobiltelefonen din kan brukes til en del av de samme funksjonene som skolekortet, som utskrifter og kopiering.

Også andre id-kort, som treningskort, kan fungere.

 

Kontaktperson

Hege Lyng

Bibliotekar

E-post Hege.Lyng@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835345