Historie

Rælingen videregående er en nokså ung skole.

RVS åpnet ved skolestart 1989 i et flunkende nytt kombibygg med Rælingen rådhus på Fjerdingby.

Opptakt i Oslo

Åpningen hadde da vært forberedt i flere år. Det var stor mangel på skoleplasser i videregående skoler i Akershus. Så da Oslo kommune la ned Vahl gymnas i 1984, leide Akershus fylkeskommune lokalene og overtok lærerstaben. 

Vahl tok inn elever i studiespesialisering fra Akershus i flere år. Da flyttelasset gikk til Rælingen sommeren 1989, var både personale, skolemateriell og klasser på de to øverste trinnene med på lasset.

Det ble tatt inn nye førsteklassinger på studiespesialisering.

Kontorfag fra Strømmen vgs

I tillegg ble en filial som Strømmen vgs hadde på Flateby lagt ned, og handel- og kontorklassene fra filialen ble flyttet til nybygget i Rælingen med to klasser på hvert trinn.

Nye tilbud

Noen helt nye tilbud ble også opprettet: To klasser på elektro vg1, en klasse på elektro vg2 og en klasse på elektronikk vg2.

I tillegg ble det etablert teknisk fagskole, som startet med en vg1-klasse, og året etter ble utvidet til fullt 2-årig løp med elektronikk som fag. Med teknisk fagskole fra Rælingen vgs, ble man elektronikktekniker.

Mange endringer

Siden starten i 1989 har det skjedd mange endringer i utdanningstilbudet på RVS. Læreplanene er endret flere ganger, og i fylkeskommunen er det skiftende politikere.

Den foreløpig siste endringen er etablering av påbyggingstilbud for elever med yrkesfaglig utdanning, som ønsker å skaffe seg studiekompetanse.

Rektorene

  • 1989 - 1995: Johnny Johnsen
  • 1995 - 1996: Anne Marie Ramstad
  • 1996 - 2013: Frank Thorvaldsen
  • 2013 - : Astrid Sandve