Andre funksjoner

Renhold og drift

Driftsleder Kenneth Bredesen er leder for driftsavdelingen, som også omfatter skolens fem ansatte renholdere.

Kantinedrift

Skolekantina i 1. etg. drives av ISS Catering.

Skolens ansatte har også adgang til Rælingen kommunes personalkantine.

IKT

Skolens IKT-avdeling ledes av systemansvarlig Morten Schulte. Det er også to IKT-lærlinger på IKT-kontoret.

Bibliotek

Biblioteket drives i samdrift med Rælingen kommunes folkebibliotek. Skolen har to ansatte på biblioteket, skolebibliotekar Hege Lyng og en biblioteksekretær.

 

 

Kontaktperson

Hege Lyng

Bibliotekar

E-post Hege.Lyng@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835345