Rektor og ledelse

Ledelsen ved Rælingen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrativ leder og fem avdelingsledere.

Ansvar for skolen som helhet

  • Rektor: Astrid Sandve
  • Assisterende rektor: Hanne Fostvedt
  • Administrativ leder: Solvår Lenes

 

Ansvar for fagområdene

  • Avdelingsleder Vg1 og Vg3 Studiespesialisering og Påbygg: Hanne Angell
  • Avdelingsleder Vg2 Studiespesialisering og Påbygg: Marianne Skøien Asprem
  • Avdelingsleder idrettsfag: Dag Vidar Jonassen
  • Avdelingsleder yrkesfag: Peggy Beate Finnøy Lindesteg
  • Avdelingsleder tilrettelagt opplæring: Ellen Marie Frosterød

Kontaktinfo finner du her