Mobbing og trakassering

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

  • Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg.
  • Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.
  • Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.
  • Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.
  • Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Hvis du som elev ved Rælingen vgs føler at du er utsatt for dette, må du ta kontakt med en gang. Du kan snakke med rektor, rådgiver eller helsesøster, eller kontaktlæreren din. Det viktige er at du snakker om det og ikke går alene.