Involvering av foresatte

Rælingen videregående skole ønsker et godt samarbeid med foresatte til elevene våre.

Vi ønsker å få til dette ved blant annet:

  • Velkomstsamtale med nye elever og deres foresatte
  • Foreldremøter
  • Utviklingssamtaler med elev/foresatte
  • Møter med foresatte og andre hjelpeinstanser for elever som trenger spesiell tilrettelegging
  • Direkte kontakt med foresatte i spesielle situasjoner

Velkomstsamtale

Skolen inviterer til en velkomstsamtale med nye elever på Vg1 og Vg2 og deres foresatte ved skolestart.

Foreldremøter

Det blir et felles møte for foresatte til alle nye elever ved vår skole i skolens aula tidlig i høstterminen, med påfølgende klassevise møter.

Utviklingssamtaler

Kontaktlærer holder minst en utviklingssamtale med elev/foresatte per år. Foresatte inviteres med når eleven er under 18 år.

Skolen gjennomfører møter med foresatte og andre hjelpeinstanser for elever som trenger spesiell tilrettelegging.

Kontakt

Skolen tar direkte kontakt med foresatte i spesielle saker eller hvis en elev under 18 år har sammenhengende umeldt fravær over tre dager.

Skolen ønsker også at foresatte tar kontakt med oss hvis det er spørsmål en ønsker å drøfte med skolen. Foresatte kan i utgangspunktet ta kontakt med kontaktlærer, men kan også ta kontakt med rådgiver eller skolens ledelse.

For øvrig henvises det til Forskrift til opplæringslova, §20-4. Foreldresamarbeid i videregående opplæring.