Finn fram

Buss

  • Busstopp: Rælingen rådhus
  • Bussruter 872 og 501

Parkering

  • Elevparkering på nedsiden av Bjørnholthagen
  • Gjesteparkering på ansattparkeringen foran skolen. Gjesteparkeringskort på kontoret i 3. etg.
  • Sykkelparkering for alle ved siden av skolen

 

Kontaktperson

Rælingen videregående skole

E-post ralingenvgs@viken.no

Tlf: 63835300