Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

 • Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 • Alle saker som har betydning for arbeidsmiljøet kan behandles i AMU.
 • Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være likt representert i AMU.
 • Ledervervet innehas hver annen periode av arbeidstakerne, hver annen periode av arbeidsgiverne
 • Arbeidsgiver alene ikke kan overprøve et vedtak i AMU som gjelder fare for liv og helse.

AMUs virksomhet styres av Arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet beskriver AMUS virksomhet i praksis.

AMU 2014 - 2016 består av:

Arbeidstakerrepresentanter:

 • Jon Hatlen
 • Erling Heinert
 • Rebecca Clemson

Arbeidsgiverrepresentanter:

 • Solvår Lenes (leder)
 • Astrid Sandve
 • Hanne Katrine Fostvedt

 

Hovedverneombud på Rælingen videregående skole er Jon Hatlen.

Kontaktperson

Jon Hatlen

Lærer

E-post jon.hatlen@raelingen.vgs.no

Tlf: 63835300