Rektor og ledelse

Ledelsen ved Rælingen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrativ leder og fem avdelingsledere.

Ansvar for skolen som helhet

  • Rektor Astrid Sandve
  • Assisterende rektor Hanne Fostvedt
  • Administrativ leder Solvår Lenes

 

Ansvar for fagområdene

  • Avdelingsleder studiespesialisering norsk og fremmedspråk: Hanne Angell
  • Avdelingsleder studiespesialisering samfunnsfag og realfag: Unn Skovholt Halvorsen
  • Avdelingsleder idrettsfag: Dag Vidar Jonassen
  • Avdelingsleder yrkesfag: Tiltrer 1.8.2019
  • Avdelingsleder tilrettelagt opplæring: Ellen Marie Frosterød