LÆRERNE: Cirka 75 lærere er ansatt på skolen i hel- eller deltidsstillinger – noen unge og  nyutdannede, andre med lang undervisningserfaring. Mellom timene jobbes det på større og mindre arbeidsrom rundt i skolebygningen.

Slik jobber vi