FINNE REISEMÅL: Skolefag for reiselivsklassen.

Utdanningsprogram

Skolen har 670 elevplasser.