Idrettsfag

Dersom du ønsker en mer aktiv hverdag på veien mot generell studiekompetanse kan Idrettsfag være noe for deg. Tre dager i uken starter du skoledagen med trening, du lærer om kropp, helse og trening og får erfaring som treningsleder.

To av øktene velger du selv om du skal trene mer av det du driver med på fritiden (Toppidrett) eller om du ønsker en mer allsidig hverdag (Breddeidrett). Det var nytt av skoleåret 2018/19 at alle kunne velge Toppidrett.

Utdanningsprogram for idrettsfag er i dag organisert med tre klasser på hver trinn. Vi har totalt 249 elevplasser fordelt med 87 på hvert trinn: Vg1, Vg2 og Vg3.

Skolen tilbyr også toppidrett som valgfritt programfag på utdanningsprogram for studiespesialisering.

Alle kan velge Toppidrett eller Breddeidrett

Ved inntak til idrettsfag for skoleåret 2019/2020 er en Vg1-klasse med 29 elevplasser satt av til toppidrett: Elever som driver sin idrett på høyt nivå. Plassene går til søkere som tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i tillegg til skolepoeng fra ungdomsskolen.

Elever som kommer inn på vanlig Idrettsfag kan ved skolestart velge om de ønsker å ha toppidrett eller breddeidrett. 

Toppidrettene på RVS er

Utfyllende informasjon om inntak til toppidrett ved Rælingen videregående skole finnes på nettsidene til akershus villbli.no.

Breddeidrett på Vg1 er et allsidig fag hvor du får prøve ulike ballspill, ulike former for fysisk trening og andre aktiviteter som er bra for helsa di. I Vg2 ogVg3 velger du om du ønsker mer av ballspill eller mer fysisk trening.

Alle drar på tur

Friluftsliv er en sentral av Idrettsfag og gjennom faget Aktivitetslære drar klassene på ulike turer til ulike årstider. Dette er det elevene husker og det som binder sammen klassene sosialt. Aktivitetslære er et av de felles programfagene sammen med Treningslære, Treningsledelse og Idrett og samfunn.

I tillegg har du fellesfagene som sammen med Idrettsfagene gjør at du får generell studiekompetanse etter tre år på Idrettsfag.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/idrettsfag/program/v.id/