Idrettsfag Vg2

Idrettsfag med breddeidrett.

Fagene på idrettsfag er delt inn i fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag. Av totalt 980 årstimer på Vg2 er 504 fellesfag, 336 årstimer er felles programfag mens valgfrie programfag utgjør 140 årstimer.

Fagfordeling

Fellesfag

  • Fremmedspråk nivå I eller II
  • Norsk
  • Geografi
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Matematikk praktisk eller teoretisk

Felles programfag

  • Aktivitetslære
  • Treningslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse

Aktivitetslære omfatter emnene idrett og aktiviteter, basistrening og friluftsliv.
Treningslære omfatter emnene treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, treningsformer og treningsmetoder, trening og helse.
Idrett og samfunn omfatter organisering av idrett, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag.
Treningsledelse omfatter trener- og lederrollen og treningsledelse i praksis

Valgfrie programfag

Dette er et av de valgfrie programfagene fra idrettsfag eller et programfag fra et annet studieforberedende utdanningsprogram: Rælingen vgs tilbyr ikke alle mulige valgfrie programfag. Ta kontakt med skolen for å høre hvilke valgfrie programfag som for tiden tilbys på Vg2 idrettsfag.
For tiden har to av klassene breddeidrett mens den siste klassen har toppidrett (spesielle inntakskrav på Vg1)

På Vg2 er friluftslivturene en ukestur i Sjoa/Rondane. Rafting i Sjoa og fjelltur i Rondane. Det er også en vintertur til Trysil der alpint, snowboard og telemark står på programmet.