Idrettsfag med toppidrett Vg3

Idrettsfag med toppidrett

Fagene på idrettsfag er delt inn i fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag. Av totalt 981 årstimer på Vg3 er 365 fellesfag, 476 årstimer er felles programfag mens valgfrie programfag utgjør 140 årstimer.

Fagfordeling

Fellesfag

  • Norsk
  • Historie
  • Religion og etikk

Felles programfag

  • Aktiviteslære
  • Treningslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse

Valgfrie programfag*

Dette er et av de valgfrie programfagene fra idrettsfag eller et programfag fra et annet studieforberedende utdanningsprogram: Rælingen vgs tilbyr ikke alle mulige valgfrie programfag. Ta kontakt med skolen for å høre hvilke valgfrie programfag som for tiden tilbys på Vg3 idrettsfag.

*Har du fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag, har du normalt ikke plass til valgfritt programfag på Vg3.Utfyllende informasjon finnes på fremmedspråk.

Aktivitetslære omfatter emnene idrett og aktiviteter, basistrening og friluftsliv.
Treningslære omfatter emnene treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, treningsformer og treningsmetoder, trening og helse.
Idrett og samfunn omfatter organisering av idrett, idretten i samfunnet og idrettens verdigrunnlag.
Treningsledelse omfatter trener- og lederrollen og treningsledelse i praksis og arrangement.

Elever som ikke har fremmedspråk nivå II med 140 timer som fellesfag har det valgfrie programfaget toppidrett 3. Hovedfokus ved Rælingen vgs er idrettene fotball, håndball og dans.

I friluftsliv på høsten er det fottur/sykkeltur i Oslomarka med besøk i klatreparken. På vinteren er det en tre-dagers snøhuletur i Trysilfjellet.