Idrettsfag Vg1

Idrettsfag med breddeidrett

Fagene på idrettsfag er delt inn i fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag. Av totalt 982 årstimer på Vg1 er 646 fellesfag, 196 årstimer er felles programfag mens valgfrie programfag utgjør 140 årstimer.

Fagfordeling

Fellesfag

  • Engelsk
  • Fremmedspråk nivå I eller II
  • Matematikk praktisk eller teoretisk
  • Naturfag
  • Norsk

Felles programfag

  • Aktiviteslære
  • Treningslære

Aktivitetslære omfatter emnene idrett og aktiviteter, basistrening og friluftsliv.
Treningslære omfatter emnene treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, treningsformer og treningsmetoder, trening og helse.

Valgfrie programfag

To av klassene på vg1 har breddeidrett. Bredddeidrett er for elever som ønsker trening innenfor flere forskjellige idretter, både individuelle og lagidretter.

Ytterligere informasjon om breddeidrett finnes på nettsidene til akershus.vilbli.no.