Idrettsfag med toppidrett Vg1

En aktiv vei til generell studiekompetanse

Fagene på idrettsfag er delt inn i fellesfag, felles programfag og valgfrie programfag. Av totalt 982 årstimer på Vg1 er 646 fellesfag, 196 årstimer er felles programfag mens valgfrie programfag utgjør 140 årstimer.

Fagfordeling

Fellesfag

  • Engelsk
  • Fremmedspråk nivå I eller II
  • Matematikk praktisk eller teoretisk
  • Naturfag
  • Norsk

Felles programfag

  • Aktiviteslære
  • Treningslære

Aktivitetslære omfatter emnene idrett og aktiviteter, basistrening og friluftsliv.
Treningslære omfatter emnene treningsplanlegging, kroppens oppbygning og funksjon, treningsformer og treningsmetoder, trening og helse.

Valgfrie programfag

Rælingen vgs har et toppidrettstilbud der inntaket er ferdighetsbasert (attester) i tillegg til karakterpoengsum. Det andre valgfrie programfaget ved Rælingen vgs på Vg1 er breddeidrett.
Toppidrett er for elever som ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå.
Ytterligere informasjon om toppidrett finnes på nettsidene til akershus.vilbli.no 
En av tre klasser på Vg1 har toppidrett.
Hovedfokus ligger på idrettene fotball og håndball. I tillegg har vi en gruppe som består av elever med ulike idretter. Her er eleven med å styrer innholdet i sin egen trening.