Studiespesialisering

Dette utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier etter videregående skole.

Dersom du ønsker å studere på universitet eller høyskole etter videregående, er studiespesialisering et godt valg. Dette utdanningsprogrammet passer for deg som liker å skrive og regne, arbeide med teoretiske fag og er strukturert og samarbeidsvillig.

Når du har fullført og bestått studiespesialisering, oppnår du studiekompetanse og er kvalifisert til å søke opptak på høyere utdanning. Høyere utdanning åpner for et stort spenn av valgmuligheter innenfor yrker og arbeidssteder, og dette kan du lese mer om på for eksempel www.utdanning.no eller www.vilbli.no.

Studiespesialisering skiller seg fra andre studieforberedende utdanningsprogram, ved at du i Vg2 og Vg3 får lov til å velge fag selv. De fagene du ønsker å fordype deg i utgjør faktisk halvparten av timene dine i andre og tredje klasse. Det betyr at du allerede på dette tidspunktet begynner å forberede deg til en høyere utdanning og et spennende arbeidsliv.

Rælingen vgs tilbyr et bredt spekter av fag innenfor programområdene for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi, og du får god hjelp til å velge de fagene som passer best for deg. Vi legger vekt på grundig informasjon til både elever og foresatte og sørger for at alle elever får god veiledning. Dette er viktig for oss fordi vi ser at det å ha framtidige mål når det gjelder utdanning og karriere, øker motivasjonen for læring også på videregående.

Skolen tilbyr også studiespesialisering med toppidrett på alle trinn. Dette er et tilbud rettet mot elever som driver med idrett på høyt nivå, men som ønsker å kombinere dette med opplæring i programfagene på studiespesialisering. Dersom du ønsker å bli vurdert for dette tilbudet, må du ta kontakt med skolen i forbindelse med at du søker skoleplass.

På Vg2 og Vg3 kan du også ha breddeidrett der du velger mellom «bredde ball» og «bredde basis». Øktene i topp- og breddeidrett er på morgenen tirsdag og torsdag