Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Elever som har fullført vg2 på YF eller som har oppnådd fag- eller svennebrev, kan ta påbygging til generell studiekompetanse på Rælingen vgs.

Etter Vg2 Yrkesfag

Elever som har gjennomført og bestått et yrkesfaglig løp tilbys påbygging til generell studiekompetanse. Dette er et tilbud til elever på yrkesfag som ønsker studiekompetanse, fremfor å gå ut i lære. Påbyggsåret er et krevende teoretisk år, og man bør har høy motivasjon for å jobbe med teoretiske fag dersom man velger dette. Fagene man har er:

  • Norsk (10 t/uke)
  • Historie (6 t/uke)
  • Naturfag (3 t/uke)
  • Matematikk (5 t/uke)
  • Kroppsøving (2 t/uke)
  • Valgfritt programfag (5 t/uke)

Etter å oppnådd fag- eller svenneprøve

Etter oppnådd fag- eller svennebrev kan du søke vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Fullført og bestått vg4 påbygging gir, på lik linje med vg3 påbygging, kvalifikasjon til å søke høyere utdanning. Fagene man har er:

  • Norsk (10 t/uke)
  • Historie (6 t/uke)
  • Naturfag (3 t/uke)
  • Matematikk (5 t/uke)

På Rælingen vgs satser vi ekstra på opplæringen i norsk og matematikk for elevene på vg3 og vg4 påbygging, og legger faglig til rette for at alle elevene skal oppnå studiekompetanse. Vi har også fokus på tett oppfølging av fravær og å skape et godt og inkluderende læringsmiljø.

Når man har fullført og bestått påbygging er man kvalifisert til å søke inntak med universiteter og høyskoler.