IKT-servicefag Vg2

Et valg for fremtiden. Opplæringen i IKT-servicefag gir kunnskap om istallasjon, drift og vedlikehold av IKT-systemer.

Du lærer å tilpasse nettverk og programvare til den enkelte brukers behov. Du får også opplæring i datasikkerhet , håndtering av fortrolige opplysninger og økonomi.

Service- og brukerstøtte

Du skal lære å gi god service- og brukerstøtte, veiledning i problemløsning og kunne avdekke behov for opplæring. Du får også kunnskap om hvordan man bruker IKT for oppnå bedre forståelse for arbeidsprosesser i bedriften og for å oppnå større lønnsomhet. Du vil lære å kartlegge brukertilfredshet og  IKT- kostnader.

Hvorfor velge IKT- servicefag?

Behovet for IKT – kunnskap og god service vil bare øke i tiden som kommer i vår digitaliserte verden. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et spennende og stort fagfelt med veldig mange jobbmuligheter.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av IKT- systemer
 • Veiledning og opplæring i bruk av IKT- systemer
 • Service og brukerstøtte
 • Informasjonssikkerhet, etikk og personvern
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare

Fagfordeling

Fellesfag:

 • Engelsk
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Programfag:

 • Bruker- og driftsstøtte
 • Drift og vedlikehold
 • Virksomhetsstøtte

Yrkesfaglig fordypning:
Faget skal gi deg muligheten til blant annet å prøve ut lærefaget. Utfyllende informasjon finnes på vilbli.no

Veien videre

IKT-servicefag gir deg muighet til å søke læreplass innen IKT-servicefaget. Etter endt fagbrev kan du søke jobb som IKT-servicemedarbeider i en bedrift, søke om opptak på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Du kan også søke om opptak på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2. Dette vil gi deg muligheter til å søke om opptak til en rekke studier på høyskole eller universitet.

Y-veien

Har du fagbrev i IKT-servicefag kan du søke om opptak til blant annet data-/IKT-studier ved noen av høyskolene og universitetene i Norge. Dette er et spesielt tilrettelagt ingeniørstudium for de som har fagbrev og som ikke har studiekompetanse. Det må søkes direkte til den enkelte høgskole/universitet. Det er forskjellige opptakskrav og opptaksfrister. Ta kontakt med rådgiver for ytterligere informasjon.