Realfag Vg2

Lyst til å studere medisin, realfag eller andre naturvitenskaplige og teknologiske fag?

Innenfor programområdet realfag finner du fag som matematikk, kjemi, biologi og fysikk. En del studier innenfor realfag, medisin og naturvitenskaplige og tekniske fag, krever at du har fordypning innenfor dette programområdet.

Fordypning i disse fagene krever at du er glad i å lese. regne og arbeide med teoretiske fag. Du bør også ha interesser, evner og anlegg for matematikk og realfag. Skolens rådgivere gir god veiledning allerede tidlig i Vg1 og sørger for at du får hjelp til å velge de fagene som passer akkurat deg best.

Skoleåret 2019/2020 vil skolen tilby disse realfagene:

  • Realfaglig matematikk
  • Samfunnsfaglig matematikk
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi

Øvrige fag man har i Vg2 er:

  • Norsk
  • Kroppsøving
  • Historie
  • Praktisk matematikk (dersom man ikke velger matematikk programfag)
  • 2. fremmedspråk (spansk, fransk, tysk)