Realfag Vg3

Lyst til å studere medisin, realfag eller andre naturvitenskaplige og teknologiske fag?

I Vg3 skal du gå enda dypere inn i minst to av de fagene du valgte i Vg2. En del av studiene som krever at man velger realfag, krever også at man fordyper seg i enkelte fag. Kravene til disse studiene finner du på www.samordnaopptak.no. Elever i Vg3 på Rælingen vgs får individuell veiledning hos rådgiver og god hjelp til å søke høyere utdanning. 

Skoleåret 2019/2020 vil skolen tilby disse realfagene:

  • Realfaglig matematikk
  • Samfunnsfaglig matematikk
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi

Øvrige fag man har i Vg3 er:

  • Norsk
  • Kroppsøving
  • Historie
  • Religion og etikk
  • Evt 2. fremmedspråk (for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)