Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

I Vg3 skal du gå enda dypere inn i minst to av de fagene du valgte i Vg2. Du har nå muligheten til å skaffe deg et solid kunnskapsgrunnlag i fag du har lyst til å ta høyere utdanning i. Uansett hvilke fag du velger innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, vil du få generell studiekompetanse når du har fullført og bestått. Da er du kvalifisert til å søke opptak til de aller fleste studier. Du kan lese mer om opptakskrav og poengsummer på www.samordnaopptak.no. Elever i Vg3 på Rælingen vgs får individuell veiledning hos rådgiver og god hjelp til å søke høyere utdanning.

Skoleåret 2019/2020 vil skolen tilby disse programfagene innenfor språk, samfunnsfag og økonomi: 

 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Psykologi
 • Rettslære
 • Markedsføring og ledelse
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk

Øvrige fag man har i Vg3 er:

 • Norsk
 • Kroppsøving
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Evt 2. fremmedspråk (for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen)