Studiespesialisering Vg1

I Vg1 på studiespesialisering har man kun fellesfag. Dette betyr at alle har de samme fagene, med to unntak: 2. fremmedspråk og matematikk.

Når det gjelder matematikk velger man mellom praktisk og teoretisk matematikk. Dersom du har interesse, evner og anlegg for matematikk, bør du velge den teoretiske varianten. Det er denne som ligger til grunn for realfaglig fordypning i Vg2 og Vg3, og kan lede deg mot studier innenfor realfag eller økonomi.

Som 2. fremmedspråk vil skolen ha følgende tilbud skoleåret 2017/2018:

 • Tysk nivå 1 og 2
 • Spansk, nivå 1 og 2
 • Fransk, nivå 2

For valg av språk gjelder følgende regler:

 • Dersom du har 2. fremmedspråk på vitnemålet ditt fra ungdomsskolen, kan du:
  • Velge å fortsette med det språket du har hatt og ta dette på nivå 2. Dette språket skal du ha i to år.
  • Velge et nytt språk og ha dette på nivå 1. Dette språket skal du ha i to år. NB! Det er ikke mulig å begynne på nytt med det språket du allerede har hatt.
 • Dersom du ikke har 2. fremmedspråk på vitnemålet ditt fra ungdomsskole, må du velge et fremmedspråk på nivå 1. Dette språket må du ha i tre år.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, kan det være et alternativ å ta privatisteksamen i morsmålet ditt i stedet for å ha 2. fremmedspråk. Dette vil du få mer informasjon når du begynner på skolen. Skolen tilbyr ikke undervisning i andre morsmål enn norsk.

Fag man har i Vg1 er:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk (P eller T)
 • Samfunnsfag
 • Geografi
 • Naturfag
 • 2. fremmedspråk
 • Kroppsøving